Phòng sạch
Phòng sạch Panoval bao gồm đầu phủ lẫn máy chia cuộn.

Với diện tích gần tới 500 m2 chứng nhận bởi BNEE, và việc đo đạc
nồng độ bụi được tự động hóa và sẵn sàng cho từng đợt sản xuất.

Cách tổ chức như vậy rất lý tưởng cho việc converting sản phẩm sạch
hơn từ đầu phủ hoặc từ máy chia cuộn hoặc làm tăng hiệu suất
converting mà không làm giảm độ sạch của sản phẩm.

Nó cũng giúp làm giảm chi phí và tăng hiệu quả của những converter
này khi vận hành trong điều kiện phòng sạch 1K hoặc 2K.

Panoval sở hữu một trong những giàn máy phủ và máy chia cuộn lớn nhất
và hiệu quả nhất rất tiện lợi cho ngành label stocks, băng keo hay chỉ đơn giản
tạo ra những sản phẩm sạch cùng với sự chứng nhận sạch từ sản phẩm
đến bao bì đóng gói cho đến việc bảo quản.