Phòng sạch đạt chứng nhận
Sản phẩm theo yêu cầu

Màng nhựa

PP50Clear TC PSP10 G60W
PP50Clear TC PSP10 G60W
PET50 Clear TC UVHM Glassine 60 White
PET50 Clear TC UVHM Glassine 60 White
PP50Clear TC PSPc PET30C (CLEAR ON CLEAR)
PP50Clear TC PSPc PET30C (CLEAR ON CLEAR)
PP50Clear TC PUPc PET30C
PP50Clear TC PUPc PET30C
PP50Silver TC PSP10 G60W
PP50Silver TC PSP10 G60W
PP60White TC PSP10 G60W
PP60White TC PSP10 G60W
PET50Silver matt TC PUP22 G60W
PET50Silver matt TC PUP22 G60W
PET50White Gloss TC PUP22 G60W
PET50White Gloss TC PUP22 G60W
PET55White matt TC PUP22 G60W
PET55White matt TC PUP22 G60W
Products Filter